Menu

Tag: koronawirus

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

Ci którzy głosowali na PiS powinni się #wstydzić i ponieść konsekwencje tego, że szkodliwe ustawy nie zostaną zawetowane przez prezydenta, a Senat jedyne co może zrobić to przeprowadzić konsultacje społeczne, zasięgnąć opinii RPO i innych urzędów oraz fundacji, ale nie jest w stanie ustawy zatrzymać na zawsze, może jedynie odwlec czas jej wejścia (o co prosimy – umożliwi to niektórym osobom, które znienawidzą ten kraj, rozwiązanie problemu).

Proponujemy zastanowić się, czy około 51% obywateli tego kraju nie są osobami, które nam i całemu krajowi życzą bardzo źle i dobrze się bawią z czyjegoś nieszczęścia do czasu aż sami dostaną pałą. Całość brzmi jak chory sen <choroba>, ale to nie jest sen, jak widać na stronie Sejmu projekt widnieje jako druk pod głosowanie. Trudno nie odnieść wrażenia, że pewna partia polityczna to ten #koronawirus, o którym tyle się mówi.

Co można zrobić?

Nadużycia władzy podczas epidemii COVID-19

Pora najwyższa, aby przychodnie (przynajmniej prywatne) przestały wykonywać nakazy #koronawirusa rządowego i skończyły z wykonywaniem testów na COVID‑19 u osób, które nie wykazują objawów COVID‑19. Wykonywanie takich testów jest nie tylko błędem medycznym (dodatni test wymaga dodatniego wywiadu wskazującego na zarażenie się SARS­‑CoV‑2), ale też zraża pacjentów do wykonywania badań oraz powoduje wzrost ilości przestępstw polegających na uzyskaniu fałszywego zaświadczenia o ujemnym wyniku testu na COVID‑19 (sądzimy, że głównym celem działalności przestępców nie są wyjazdy turystyczne, ale właśnie chęć dostanie się do szpitala bez ryzyka błędu lekarskiego podczas rozpoznania COVID‑19 i konsekwencji, które z tego wyjdą).

Koronawirus i nieodpowiedzialność służby zdrowia

Nikomu eksperymentalna szczepionka lub eksperymentalny lek (nieposiadający listy działań niepożądanych długoterminowych) nie powinien być podawany bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Zgód wyrażonych pod karą administracyjną nie można uznać za dobrowolne, bowiem są one wymuszone znacznymi karami i nie można mówić o dobrowolności.

Zgodnie z wyliczeniami naukowców, aby powstrzymać epidemię, wystarczy uzyskać immunizację (drogą przechorowania lub zaszczepienia) u około 60–75% populacji. Epidemia wtedy wygaśnie. W przypadku #koronawirusa nie jest wymagane zaszczepienie 93% populacji, jak jest w przypadku odry. Wynika to wprost ze współczynnika reprodukcji wirusa, który dla koronawirusa wynosi około 3, zaś dla odry około 14.

RPO Adam Bodnar

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa e­‑mailu z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące mojej wypowiedzi dla WP.pl w sprawie szczepień przeciwko COVID‑19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Każdy wywiad, w szczególności przeprowadzany „na żywo”, rządzi się swoimi prawami. Stad być może moje nieprecyzyjne stwierdzenie dotyczące przyszłych szczepień przeciwko COVID‑19. Chodziło mi o powszechność, a nie o obowiązkowość. Szczepienia powinny być oczywiście dobrowolne, ale jednocześnie uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby ludzi do nich przekonać. Wydaje się to być dzisiaj główną szansą na zduszenie epidemii, a zatem i ochronę życia wielu obywateli, zwłaszcza osób starszych i borykających się z problemem chorób przewlekłych. Mam nadzieję, że przynajmniej w tym względzie nasze intencje są podobne. Łączę pozdrowienia i życzę dobrego zdrowia.

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Teleporady i brak tajemnicy lekarskiej

Nie sądziliśmy jednak, że dojdzie do większego nadużycia – nagrywania rozmów przez telemedi.co. Nagrywanie rozmów nie jest potrzebne do celu świadczenia usługi teleporady. Wymagane jest tylko przekazanie kawałka wypowiedzi od lekarza do pacjenta i w stronę odwrotną i dane te powinny natychmiastowo być kasowane. Niestety tak się nie stało i w przypadku 29 osób (prawdziwa skala nie jest znana) – rozmowy te zostały rozpowszechnione, zaś w przypadku pozostałych osób – są dalej przechowywane i grożą dalszym wyciekiem. Jeżeli nie poprzez błędy w systemie, to poprzez nadużycie uprawnień na przykład po stronie obsługi technicznej serwerów.

Aby tego było mało wyniki badań na #koronawirusa rząd postanowił wysyłać spakowane ZIP‑em i «zabezpieczone» numerem PESEL (siła takiego hasła to 1 do 100 milionów – bowiem tyle jest realnych numerów PESEL, a ilość urodzonych w danym dniu dzieci jest publiczna, a numery PESEL nadawane są kolejno pomijając pole płci i sumę kontrolną). W ten sposób z wynikiem mógł się zapoznać każdy, kto zna PESEL danej osoby (pracodawca, rodzina, banki i inne instytucje).

Jednak tutaj nie jest koniec tej tragikomedii, jaką jest informatyzacja usług w Polsce (rak, a nie nowoczesność!). Gdyby nie fakt, że dokumentacja medyczna i recepty są obecnie prowadzone w formie elektronicznej – prawdopodobnie by nie wyciekły, a na pewno wyciek danych miałby mniejszy zasięg ograniczony co najwyżej do jednej przychodni. Tym oto sposobem każdy kto korzystał z lekarzonline.eu padł ofiarą wycieku informacji takich jak:

Szczyt wstydu i bezprawia – druk 899 i 867

Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

Art. 15zzs1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID‑19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:

  1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu;
  2. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić rozprawy lub posiedzenia jawnego na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku;
  3. w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

2. Od przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w sposób przewidziany w ust. 1 pkt 1 można odstąpić tylko w przypadku, jeżeli rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a odbycie posiedzenia w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Czyli w przypadku, gdy ktoś nie posiada telefonu, kamery, smartfona lub odpowiednio szybkiego łącza pozwalającego na przekazanie obrazu na odległość – sprawa odbędzie się bez jego wiedzy i udziału, bowiem zawsze zagrożenie epidemiczne może być uznane za zbyt duże – znów prawo jest tworzone dla #koronawirusa rządowego. Zajrzyjcie do umów o udostępnienie łącza internetowego i sprawdźcie, jaki minimalny transfer macie zagwarantowany i czy w stuprocentowym wymiarze czasu.

Projekt ustawy nie przewiduje, że sprawę należy odroczyć w przypadku, gdy ktoś nie dysponuje możliwością odbycia sprawy na odległość, przewodniczący się nie zgodzi na tryb niejawny i jednocześnie zagrożenie epidemiczne będzie «nadmierne».

Projekt Apophis 2021

PiS woli też zamiast wypracować kompromis skierować w kierunku Polski asteroidę skażoną #koronawirusem, która zniszczy prawa i wolności wszystkich obywateli – w tym tych, którzy na PiS glosowali. PiS ciągle zapewnia o bezpieczeństwie, tymczasem ludzie przydzieleni do opracowania rozwiązań prawnych i aplikacyjnych są na bakier z jakimkolwiek bezpieczeństwem. Dane z systemów rządowych popłynęły szerokim strumieniem (szczegóły znajdziesz na Niebezpieczniku), nawet aplikacja «spis powszechny» nie jest bezpieczna. Ani od strony technicznej (logowanie PESEL‑em i nazwiskiem rodowym matki – bezpieczeństwa strzeże tajemnica adwokacja, tajemnica kościelna i przepisy prawa karnego), ani prawnej (nie wszyscy mogą się spisać nie okłamując GUS lub też ktoś może za nas złożyć fałszywe zeznanie). Działaniem głównym PiS zdaje się być tworzenie Cywilizacji Śmierci i Zniszczenia, nie zaś Polski przyjaznej obywatelowi. Mamy wrażenie, że skrót PiS to skrót od Pasożyty i Sępy. Liczy się dla nich kasa, człowiek już dawno przestał istnieć.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół