Menu

Tag: tortury

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

W skrócie: w sprawie nie pozostają bez winy zarówno #Margot, zaangażowani w protest aktywiści oraz funkcjonariusze Policji. Bez winy pozostają przypadkowi przechodnie wyłapani przez Policję. Policji powinno być jednak #wstyd, w związku z tym czego dokonali. ponieważ Policja powinna być organem bezstronnym dbającym o bezpieczeństwo oraz zajmująca się ściganiem wykroczeń i przestępstw. Nie powinna brać udziału w czynnościach, do których nie jest uprawniona, a w szczególności do przekraczania swoich kompetencji (np. donoszenie do sanepidów, gdy żadna ustawa jej do tego nie uprawnia), przekraczania obrony koniecznej i niezbędnych środków przymusu bezpośredniego (np. użycie siły, kajdanek, gdy nie jest to bezwzględnie konieczne). Policjanci nie powinni nigdy posuwać się do stosowania #tortur wobec osób transpłciowych (czego zabrania art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – EKPCz – oraz art. 40 Konstytucji RP).

Projekt poselski artykułu 10d ustawy covidowej

Skutki:

  • więźniowie polityczni, między innymi osoby LGBT – każdy kto nie popiera partii rządzącej;
  • możliwe ludobójstwo – bowiem wolno łamać dowolne przepisy działając w celu zwalczania choroby COVID‑19, a najskuteczniejsze jest zabijanie chorych;
  • pozbawienie osób chorych na COVID‑19, lub podejrzanej o zachorowanie, dowolnego prawa konstytucyjnego, w tym prawa do wolności, prawa do sądu, prawa do równego traktowania, prawo do niestosowania #tortur;
  • zakres gwarantowanych praw i wolności obywatelskich będzie węższy niż podczas stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego łącznie ogłoszonych;
  • wiele innych, «bo wirus! bo tak!». <strach>

Komu dziękować za powyższe:

Skutki transseksualizmu

Do całej listy należałoby dodać istnienie w «krajobrazie» odmienności, ponieważ osoby leczone późno, często nie mające pieniędzy na operacje wyglądają odmiennie od reszty ludzi danej płci. Nie doszłoby do tego, gdyby były leczone w wieku 10–13 lat. Również ich leczenie byłoby tańsze – ograniczone do substancji hormonalnych (w tym substancji blokujących dojrzewanie) oraz do przeprowadzenia zabiegu rekonstrukcji narządów płciowych.

Osoby transseksualne, które doświadczyły #tortur i zbyt późnego leczenia, bez osiągnięcia odpowiedniego wyglądu – mogą posuwać się nawet do mściwości, agresji, braku pomocy i zazdrości, kierowanych w stronę tych, którym się udało lub ich zdaniem osiągnęły lepszy wynik leczenia. Te zachowania szkodliwe można obserwować na forach dla osób transpłciowych oraz na wykopie oraz wielu innych miejscach nieco mniej publicznych. Nosi to nazwę zinternalizowanej transfobii.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół