Menu

Tag: psycholog

Psychologowie przyjaźni osobom trans

Lista ta zawiera polecanych #psychologów przy diagnostyce transseksualizmu oraz tam gdzie zaznaczono, również innych wariantów transpłciowości (głównie niebinarności płciowej). Nie każdy psycholog (spoza listy) ogarnia temat transpłciowości. Jeżeli znajdziesz innego psychologa zajmującego się diagnozowaniem transpłciowości, zapraszam do kontaktu.

Diagnostyka transseksualizmu

Słuchawka stetoskopu Specjalistami właściwymi do celu diagnostyki transseksualizmu są psycholodzy, psychiatrzy oraz seksuolodzy. Osoba, która podejrzewa u siebie lub u dziecka #transseksualizm, powinna w pierwszej kolejności udać się do psychologa przyjaznego osobom transseksualnym. Nie powinien być to przypadkowy #psycholog z najbliższej przychodni, lecz psycholog specjalizujący się w pomocy również osobom trans. Listę psychologów i lekarzy przyjaznych osobom transseksualnym znajdziesz poniżej. Na tym etapie, jeżeli osoba jest w trakcie okresu dojrzewania lub niebawem ten okres się rozpocznie – można skorzystać z pomocy lekarza seksuologa, który przepisze leki opóźniające dojrzewanie płciowe (tzw. blokery dojrzewania).

Psychologowie i lekarze przyjaźni osobom trans

Mimo, że kilku lekarzy ma kilka specjalizacji (np. jest #psychiatrą i seksuologiem) – nie należy redukować ilości osób, które wydadzą opinię. Jeżeli prowadzi Cię psychiatra seksuolog, udaj się po oddzielną opinię do innego seksuologa, tak by mieć do sądu opinię psychologiczną, zaświadczenie psychiatry i zaświadczenie seksuologa (3 różne pieczątki). W ten sposób minimalizujesz ryzyko badania przez biegłego, które jest droższe od 1 dodatkowej wizyty u innego seksuologa.

Osoba zwana #psychologiem seksuologiem – jest psychologiem o specjalizacji seksuologicznej w ramach psychologii, nie medycyny, gdy nie podano inaczej. Należy więc pamiętać, że udając się do psychologa seksuologa, należy zdobyć oddzielne zaświadczenie od lekarza seksuologa.

Nie ma lekarzy idealnych i nie ma też jednolitych sposobów leczenia osób transseksualnych. Niestety jest ich mało, w Polsce praktycznie nikt nie zajmuje się od A do Z leczeniem transseksualizmu. Wielu lekarzy seksuologów, psychiatrów i psychologów nie polecanych na tej stronie – odmawia diagnozy lub leczenia, gdyż zwyczajnie się nie zna lub nie jest gotowa na tak dużą odpowiedzialność (wydane zaświadczenie o transseksualności otwiera drogę do sądowej korekty płci – nieodwracalnej). Jeżeli znasz przyjaznego specjalistę – koniecznie daj znać pisząc e­‑maila.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół