Menu

Lista sprawdzonych gabinetów kosmetycznych

Ponieważ wiemy, że obecnie gabinety kosmetyczne, aby przy­ciągnąć klientki manipulują ceną (gru­pony, sprze­dawa­nie całej serii zabiegów) oraz więk­szość gabinetów oferuje niskiej jakości usługi, co przy­czynia się do utraty środków potrzebnych do życia i na lecze­nie, przed­stawiamy poniżej listę gabinetów, które zostały spraw­dzone, jako wykonujące poprawnie i jakościowo czyn­ności, które oferują. Lista ta na początku jest krótka, ale w miarę sprawdza­nia kolejnych miejsc, będziemy ją aktualizować. Na tej stronie nie umieszczamy reklam, prosimy więc nie pisać do nas w celu zareklamowa­nia się (wymagamy dowodów na skutecz­ność wykona­nych zabiegów).

Zabiegi kosmetyczne (w tym #elektro­liza i #depila­cja lase­rowa) nie wymagają skierowa­nia lekar­skiego, ani recepty. Środki znieczulające typu żel EMLA mogą wymagać uzyska­nia recepty od dermato­loga – w każdym przy­padku, gdy twój próg bólu jest niski, zapytaj, czy dany gabinet kosmetyczny wymaga dostarcze­nia własnej tubki żelu #EMLA do miejs­cowego znieczule­nia skóry.

Zabiegi depila­cji lase­rowej są przezna­czone dla osób z jasną skórą (foto­typ I i II) oraz z ciemnymi włosami (ciemny brąz oraz czarne). Zabiegi elektro­koagula­cji przezna­czone są do dokończe­nia usuwa­nia owłosie­nia po wstępnym prze­rzedze­niu laserem oraz dla osób mających inny kolor skóry lub włosów, gdzie laser nie pomoże, a może zaszkodzić.

Atelier Livia

Jest to gabinet kosmetyczny specjalizujący się między innymi w trwałym usuwa­niu i prze­rzedza­niu zbędnego owłosie­nia. Oferuje zarówno zabiegi trwałego prze­rzedze­nia owłosie­nia metodą laserową (#laser marki LightSheer), jak też oferuje trudno dostępną w dzisiejszych czasach elektro­koagula­cję z użyciem aparatu Apilus Junior Plus (przy­pominamy, że przy elektro­lizie naj­ważniejsze są umiejęt­ności osoby wykonującej) – jedyny sposób na całkowite trwałe usunięcie zbędnego owłosie­nia. Spraw­dzona skutecz­ność wykonywa­nia zabiegu dotyczyła elektro­koagula­cji (czyli potocznie: elektro­lizy). Zabiegi lase­rowe prawdopodobnie też są prze­prowadza­ne profesjonalnie i uczciwie.

Miejsce przy­jęć w Miliczu
Atelier Livia
Adres gabinetu: ul. 1‑go Maja 1D/2, 56-300 Milicz (2. piętro).
Tele­fon: 71‑384‑17‑82, 606‑276‑477.
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, tele­fonicznie.
Godziny i dni przy­jęć:

  • od poniedziałku do piątku: 800 – 1800.

Umawia­nie wizyt: w godzinach otwarcia gabinetu.

Ze względu na fakt, że Milicz jest małą miejsco­wością nie­daleko miejsco­wości takich jak Oleśnica, Krotoszyn, Wrocław, Ostrów Wielko­pol­ski, Jarocin oraz Rawicz, polecamy dojazd własnym samochodem lub komunika­cją między­miastową (np. kolej) i potem taksówką. W celu pozna­nia aktualnej wyceny zabiegów depila­cji, należy skontaktować się tele­fonicznie. Strona nie zawiera cennika.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół