Menu

Tag: umowa-o-prace

Zmiana pozostałych dokumentów

Oprócz zwolnienia się i zatrudnienia gdzie indziej, są możliwe dwa scenariusze, jednak pierwszy jest dla pracodawcy korzystniejszy, ale niestety niekorzystny dla Ciebie:

  • podpisaniu aneksu do umowy,
  • rozwiązanie umowy i podpisanie jej na nowo w dniu kolejnym.

Do obu czynności związanych z #umową o pracę potrzebujesz decyzji administracyjnych o zmianie oznaczenia płci i o zmianie imienia (i nazwiska).

Urokiem aneksu jest to, że zawiera on w treści co zostało zmienione na co. Widać więc jawnie zmianę. #Wstyd jest pokazywać taki dokument np. w banku, na dowód zatrudnienia, przy staraniu się o kredyt.

Druga sytuacja nie jest idealna, ale na papierze, który pokazujesz jest napisane wszystko jak być powinno. Nie musisz wstydzić się w banku i podobnych instytucjach. Niestety jest pewien minus – dopóki pracujesz (i jeszcze 10 lat później) cała dokumentacja musi być przechowywana w aktach osobowych. To oznacza, że kadry mają dostęp do starych danych i będą miały dostęp nawet 10 lat po ostatnim zatrudnieniu.

Przebieg korekty płci w Polsce

Przykład wstępnej części umowy z pseudonimem będzie więc wyglądał tak (podobny wzór był konsultowany z prawnikiem jako zgodny z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Karnym, Kodeksem Pracy, Kodeksem Spółek Handlowych i rozporządzeniami dotyczącymi odprowadzania składek i podatków):

Warszawa, dnia 2019‑01‑01

Arechibosa Ltd. Sp. z o.o.
Leśna 80/50; 00–000 Warszawa

UMOWA O PRACĘ

Zawarta w dniu 2019‑01‑01 między Jan Kowalski, używającą pseudonimu «Anna Kowalska» w kontaktach interpersonalnych oraz w systemach innych niż kadrowe, zamieszkałą ul. Polna 100/800, 00–000 Warszawa (...),

a

Arechibosa Ltd. Sp. z o.o., reprezentowaną przez ...

Do całości należy dołączyć oświadczenie o używanej formie gramatycznej.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół