Menu

Tag: srs

Leczenie osób transseksualnych

Operacje te nie odtwarzają możliwości płodzenia / rodzenia. Jednak zawsze pozostaje możliwość adopcji, jak też techniki sztucznego uzyskania potomstwa (in vitro, surogatka, itp.). Ponieważ są przypuszczenia, że za transseksualizm mogą odpowiadać wady genetyczne – odradza się osobom trans posiadanie potomstwa biologicznego, ponieważ teoretycznie może to prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia transseksualizmu u dzieci (co ich życie czyni męczarnią). Za genetycznym podłożem transseksualizmu przemawiają rodzinne przypadki transseksualizmu wśród sióstr lub braci, niekoniecznie będącymi bliźniakami. Przykładem może tu być przykład «sióstr Wachowskich».

Uwaga: mimo nieprawidłowej terminologii, ponieważ podczas operacji nie jest odtwarzana sama wagina – operacja GCS (#SRS) dla kobiet często nazywana jest waginoplastyką. Dlatego też szukając miejsc wykonania tej operacji należy szukać m.in. miejsc wykonujących «vaginoplasty» oraz «neovaginoplasty». Najbardziej absurdalną nazwą jest «vaginoplasty without vaginal canal / cavity» – gdyby potraktować tą nazwę dosłownie – wskazywałoby, że nic nie wytworzono. Podczas operacji zwanej «waginoplastyka bez zagłębienia waginowego» (ang.: «vaginoplasty without vaginal cavity») oraz «waginoplastyka bez kanału pochwowego» (ang.: «vaginoplasty without vaginal canal») wytwarzane są jedynie:

  • łechtaczka,
  • ujście moczu w miejscu naturalnym dla kobiet,
  • wargi sromowe większe i mniejsze
  • opcjonalnie około 1­‑centymetrowy zachyłek pochwy.

Operacje oraz lista chirurgów

Operacjami często przeprowadzanymi podczas leczenia transseksualizmu są: orchidektomia, operacja korekty płci genitalnej (GCS, #SRS), wszczepienie implantów #piersi oraz operacja feminizacji twarzy. Podczas tranzycji mogą być też potrzebne inne operacje plastyczne.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół