Menu

Tag: mmpi-2

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Wyciągnij odpis dokumentacji medycznej od seksuologa i psychiatry. Jeżeli w opinii psychologicznej nie ma opisu wyników testu #MMPI‑2 lub #DKO – wyciągnij też dokumentację od psychologa. Poczekaj do czasu uzyskania wskazanych dokumentów. Dokumentację od specjalistów miej przy sobie na każdym posiedzeniu sądu. Gdy rodzice są nieprzychylni lub nie są zaufani (zwracają się do Ciebie wciąż w złej formie) załóż sobie na Poczcie Polskiej skrytkę pocztową (koszt 90 zł za rok udostępnienia skrytki pocztowej) i ją podawaj wszędzie jako adres korespondencyjny / zamieszkania. Nie zaznaczaj na umowie o skrytkę wrzucania listów poleconych do niej (zwróć na to szczególną uwagę). W twoim interesie jest mieć ten dodatkowy czas na awizowanie i mieć pewność że terminy sądowe płyną od czasu faktycznego odebrania listu.

Ustal, czy masz w swoim budżecie minimum 4000 zł oszczędności, które zawsze zostają na koniec miesiąca pracowniczego, ponieważ co do zasady sprawy się nie wstrzymuje bez bardzo ważnych powodów. W sądzie (mając jakąkolwiek ruchomość lub nieruchomość lub mając pracę) możesz zapłacić (#opłaty sądowe):

Diagnostyka transseksualizmu

Testem do wielowymiarowego badania osobowości jest #MMPI‑2 (Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości). Test ten w pełnej wersji (taka jest stosowana przy podejrzeniu transseksualizmu) zawiera 567 pytań testowych, na które należy odpowiedzieć «tak», albo «nie», przez zaznaczenie kratki krzyżykiem. W razie pomyłki istnieje procedura poprawienia odpowiedzi – zamalowanie obu kratek prostokątem w polu gdzie udzielono niepoprawnej odpowiedzi i wpisanie numeru pytania i odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym, znajdującym się na końcu formularza odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu psycholog wprowadza odpowiedzi do komputera i komputer podaje wyniki na wielu skalach. Test zawiera skalę do pomiaru stopnia kłamstwa i manipulacji udzielonymi odpowiedziami. Jedną ze skal jest skala MK – męskości­‑kobiecości. W teście tym nie jest wymagane bezwzględnie odpowiedzenie na wszystkie pytania, jednak należy unikać nieudzielenia odpowiedzi.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół