Menu

Tag: dko

Zmiana danych osobowych osoby transseksualnej

Wyciągnij odpis dokumentacji medycznej od seksuologa i psychiatry. Jeżeli w opinii psychologicznej nie ma opisu wyników testu #MMPI‑2 lub #DKO – wyciągnij też dokumentację od psychologa. Poczekaj do czasu uzyskania wskazanych dokumentów. Dokumentację od specjalistów miej przy sobie na każdym posiedzeniu sądu. Gdy rodzice są nieprzychylni lub nie są zaufani (zwracają się do Ciebie wciąż w złej formie) załóż sobie na Poczcie Polskiej skrytkę pocztową (koszt 90 zł za rok udostępnienia skrytki pocztowej) i ją podawaj wszędzie jako adres korespondencyjny / zamieszkania. Nie zaznaczaj na umowie o skrytkę wrzucania listów poleconych do niej (zwróć na to szczególną uwagę). W twoim interesie jest mieć ten dodatkowy czas na awizowanie i mieć pewność że terminy sądowe płyną od czasu faktycznego odebrania listu.

Ustal, czy masz w swoim budżecie minimum 4000 zł oszczędności, które zawsze zostają na koniec miesiąca pracowniczego, ponieważ co do zasady sprawy się nie wstrzymuje bez bardzo ważnych powodów. W sądzie (mając jakąkolwiek ruchomość lub nieruchomość lub mając pracę) możesz zapłacić (#opłaty sądowe):

Diagnostyka transseksualizmu

Testu tego nie należy robić samodzielnie w domu i interpretować, ponieważ potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza. Wynik Sc>65 będzie inaczej interpretowany, zależnie od wyników w innych skalach i nie zawsze oznacza, że ma się schizofrenię.


Innym, rzadziej stosowanym testem do badania osobowości, obecnie praktycznie niestosowanym do badania osób młodych (test ten dostosowany był do realiów PRL), jest Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowości wg Sanockiego (w skrócie: #DKO). Test ten powstał na bazie badań przeprowadzonych do opracowania testu MMPI (w wersji pierwszej). Posiada on następujące skale:

  • G i Y – skale te służą do pomiaru jak bardzo odpowiedzi mogą być zmanipulowane,
  • Dp – depresji,
  • Hi – histerii,
  • Hn – hipochondrii,
  • Mn – hipomanii.
  • Pn – psychastenii,
  • Pp – psychopatii,
  • Pr – paranoi,
  • Sh – schizofrenii,

Ilość pytań testowych zmniejszono do 103. Ponieważ MMPI‑2 mierzy także stopień kobiecości i męskości jednostki (skale między innymi: MK, GF, GM) – przydatne w diagnostyce transseksualizmu – testu DKO obecnie się już praktycznie nie przeprowadza.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół