Menu

Tag: hormony

Leczenie hormonalne kobiet

  • blokerów dojrzewania (dalsza blokada wydzielania LH i FSH),
  • estradiolu – bioidentycznego estrogenu (w postaci żelu, plastrów lub tabletek),
  • okresowo lub stale bioidentycznego progesteronu – opcjonalnie.

Aby dziewczyna poprawnie dojrzewała, należy wykonywać często (w czasie wyznaczonym przez lekarza) zlecone badania poziomów #hormonów: testosteronu, estradiolu, LH oraz FSH (i opcjonalnie progesteronu) w laboratorium, które posiada zakresy referencyjne dla osób małoletnich. Na podstawie wyników badań, lekarz zmniejsza lub zwiększa dawki do takich, które pozwolą osiągnąć poziomy prawidłowe do wieku pacjentki. Właściwym lekarzem, który powinien prowadzić ten etap leczenia hormonalnego jest endokrynolog dziecięcy.

Uwaga: podanie zbyt dużych ilości estradiolu może prowadzić do zahamowania wzrostu piersi, jak również do zaburzeń prawidłowego wzrostu organizmu oraz wywołania innych chorób. Zbyt niski poziom estradiolu we krwi może prowadzić do wykształcenia słabych kości, nadmiernego wzrostu, jak również rozwoju osteoporozy w młodym wieku. Ważne jest więc leczenie pod częstą kontrolą badań laboratoryjnych (wykonywanych w cyklach jedno do trzymiesięcznych).

Leczenie osób transseksualnych

Mężczyźni mają tendencję do posiadania dużej ilości cech opisanych jako męskie, zaś kobiety odwrotnie. Aby twarz była oceniana przez zdecydowaną większość ludzi jako kobieca lub męska nie jest wymagane posiadanie wszystkich wymienionych cech. W populacji również cechy te występują z różnym natężeniem.

Jeżeli hormonoterapię wdrożono późno (po osiągnięciu 16 roku życia) – cechy te są już prawie w pełni wykształcone. Jeżeli #hormony wdrożono w wieku powyżej 25 lat, cechy te są w pełni wykształcone. Na powyższe charakterystyki wyglądu wpływ mają częściowo mięśnie i rozkład tkanki tłuszczowej, więc hormonoterapia częściowo niweluje wady wyglądu spowodowane kształtem kości.

Jeżeli cechy męskie przeważają nad żeńskimi i powoduje to częste pomyłki w wizualnej ocenie płci – kobieta może wykonać operację feminizacji twarzy (ang.: #FFS – «Facial Feminization Surgery»), podczas której chirurg stara się uczynić cechy twarzy możliwe do modyfikacji – bardziej kobiecymi. Chirurdzy najczęściej modyfikują:

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół