Menu

Tag: zespol-aspergera

Diagnostyka transseksualizmu

Jeżeli w trakcie diagnostyki zostanie znalezione jedno z wymienionych zaburzeń – schizofrenia, osobowość typu #borderline, #osobowość mnoga lub #zespół Aspergera – czyli zaburzenie, które może (ale nie musi) dawać obraz podobny do transseksualizmu, lekarz psychiatra prawdopodobnie przepisze leki i skieruje osobę badaną na obserwację (w tym szpitalną). Podczas obserwacji i próby leczenia zostanie ustalone, czy nadal będzie się utrzymywała ta sama identyfikacja płciowa.

W przypadku, gdy okaże się, że sprawa identyfikacji płciowej jest oddzielna od sprawy zaburzenia lub choroby psychicznej – lekarz postawi 2 rozpoznania: pierwsze to transseksualizm (F64.0) oraz drugie współistniejące to choroba, na diagnostykę której odesłano osobę na obserwację, ponieważ zgodnie z ICD‑10 wymagane jest tylko, by stan dysforii płciowej nie był objawem choroby lub zaburzenia psychicznego. Nie jest powiedziane, że nie może współistnieć inna choroba lub zaburzenie psychiczne wraz z transseksualizmem.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół