Menu

Tag: testy-psychologiczne

Diagnostyka transseksualizmu

Test psychologiczny Podczas badania, psycholog przeprowadza najczęściej podane niżej #testy psychologiczne. Najczęściej osoba badana rozwiązuje / wypełnia je na kartce papieru, jednak czasami mogą być przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanych do tego celu programach komputerowych uruchomionych na komputerze psychologa (twoje dane nie są transmitowane przez Internet).


Testem do określania płci psychologicznej jest Inwentarz Płci Psychologicznej w polskiej adaptacji Alicji Kuczyńskiej (#IPP). Test ten zawiera wymienione 35 cech osobowości człowieka, z których 30 kulturowo jest przypisanych płci męskiej lub żeńskiej. Zadaniem osoby badanej jest ocenienie w skali od 1 do 5, jak bardzo dana cecha jej dotyczy. Przy rozwiązywaniu tego testu bezwzględnie wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wynikiem testu jest określenie stereotypowej kobiecości i męskości osoby badanej na 2 oddzielnych skalach punktowych. Skala męska (M) posiada 2 zakresy: 0–48 oraz 49–75, skala kobieca (K) odpowiednio: 0–51 i 52–75. Na podstawie uzyskanego wyniku osoba badana przydzielana jest do 1 z 4 grup:

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół