Menu

Tag: ipp

Diagnostyka transseksualizmu


Testem do określania płci psychologicznej jest Inwentarz Płci Psychologicznej w polskiej adaptacji Alicji Kuczyńskiej (#IPP). Test ten zawiera wymienione 35 cech osobowości człowieka, z których 30 kulturowo jest przypisanych płci męskiej lub żeńskiej. Zadaniem osoby badanej jest ocenienie w skali od 1 do 5, jak bardzo dana cecha jej dotyczy. Przy rozwiązywaniu tego testu bezwzględnie wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wynikiem testu jest określenie stereotypowej kobiecości i męskości osoby badanej na 2 oddzielnych skalach punktowych. Skala męska (M) posiada 2 zakresy: 0–48 oraz 49–75, skala kobieca (K) odpowiednio: 0–51 i 52–75. Na podstawie uzyskanego wyniku osoba badana przydzielana jest do 1 z 4 grup:

  • osoby nieokreślone płciowo (M<49, K<52),
  • kobiecy mężczyźni i kobiece kobiety (M<49, K≥52),
  • męscy mężczyźni i męskie kobiety (M≥49, K<52),
  • osoby androgyniczne (M≥49, K≥52).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół