Menu

Tag: icd-10

Czym jest transseksualizm?

#Transseksualizm wbrew obiegowej opinii (powielanej na Wikipedii oraz nawet przez część lekarzy) – może współistnieć z częścią zaburzeń interseksualnych, o ile nie jest zakłócona budowa chromosomów (wciąż mogą być uszkodzone pewne geny niewidoczne na etapie analizy chromosomalnej).

Dowodem na możliwość współistnienia transseksualizmu i interseksualizmu jest definicja z klasyfikacji zaburzeń i chorób #ICD‑10, obowiązującej w Polsce:

ICD‑10 (grnbook.pdf)
  1. Pragnienie życia i bycia akceptowanym jako członek płci przeciwnej, któremu zazwyczaj towarzyszy chęć uczynienia swojego ciała tak zgodnym jak to możliwe z preferowaną płcią poprzez operacje chirurgiczne oraz leczenie hormonalne.
  2. Identyfikacja transseksualna utrzymuje się przynajmniej 2 lata nieprzerwanie.
  3. Nie jest objawem innego zaburzenia psychicznego (na przykład schizofrenii) i nie jest związane z nieprawidłowościami chromosomalnymi.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół