Menu

Zdjęcie flagi narodowej z budynku Ministerstwa

14 sierpnia 2020 roku doszło do usunięcia symbolu narodowego w postaci biało­‑czerwonej flagi państwowej oraz do powieszenia tam flagi tęczowej oznaczającej poczucie solidarności z osobami homoseksualnymi, transpłciowymi (w tym queer), interseksualnymi i interseksualnymi. Czyn ten, jak słusznie zauważyły władze, stanowi przestępstwo.

Kodeks Karny

Art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Mężczyzna, który dokonał tego przestępstwa (do czego się przyznał) trafił na komendę policji na ulicy Wilczej w Warszawie, czyli na tą samą komendę, na którą trafiły osoby protestujące przeciwko więzieniu Margot.

Mężczyzna nie wiedział, że popełnia przestępstwo usuwając flagę, jednak nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. W tym przypadku planując taki ruch mężczyzna ten mógł dokonać, żyjąc w XXI wieku następujących czynności:

  • poszukać w internecie czy dozwolone jest usuwanie flagi państwowej, po wpisaniu słów «usuwanie flagi państwowej» wyszukiwarka Google już w samym nagłówku proponuje «Co grozi za znieważenie flagi?»,
  • zapytać na dowolnym forum wielotematycznym lub związanym z ludźmi LGBT, czy usunięcie flagi państwowej jest zapisane gdzieś w prawie,
  • zapytać prawnika, w tym anonimowo, przez odpowiedni serwis internetowy lub forum prawne.

Tłumaczenie w tym przypadku, że nie wiedziało się o tym, że usuwanie flagi państwowej jest przestępstwem mija się z celem, ponieważ dało się to łatwo sprawdzić i nie trzeba przejść w przepisach przez 3 lub więcej odwołań do innego artykułu lub innej ustawy by się dowiedzieć. Nie wymagało to też interpretacji przepisu, bowiem napisano to w art. 137 Kodeksu Karnego wprost, a znalezienie tej informacji było dziecinnie proste.

Naszym zdaniem doszło również do naruszenia art. 63a Kodeksu Wykroczeń, bowiem nie uzyskano pozwolenia zarządcy budynku na powieszenie tęczowej flagi na budynku.

Kodeks Wykroczeń

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Sens podmiany flagi

Akcja nie miała sensu z 2 powodów.

  1. Fakt usunięcia flagi polskiej, która jest symbolem społeczności Polaków. Jej usunięcie oznacza więc antagonizowanie społeczności polskiej. Dodatkowe powieszenie flagi tęczowej daje więc przekaz «solidaryzuję się z osobami LGBT, ale nienawidzę was Polaków.». <facepalm>
  2. Wieszanie flagi tęczowej na budynku Ministerstwa Sprawiedliwości kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie życzy dobrze osobom LGBT, podobnie, nie życzy dobrze osobom LGBT Ordo Iuris, z usług którego korzysta to Ministerstwo. Przekaz wiszącej tam flagi, gdy nie jest użyta do prowadzenia wojny politycznej, byłby następujący: «Ministerstwo Sprawiedliwości lub jego pracownicy solidaryzują się z osobami LGBT». Tak oczywiście nie jest.

Jak i gdzie poprawnie umieścić flagę tęczową

Jeżeli masz potrzebę umieszczenia tęczowej flagi w widoku publicznym:

  • zapytaj zarządce obiektu (np. pomnika, budynku), czy wyraża na to zgodę – zgodę nagraj na kamerę (nagrania nigdzie nie wolno Ci publikować) lub uzyskaj podpisany dokument, wtedy nie popełniasz wykroczenia z art. 63a i zgodnie z prawem nie będzie można zarzucić Ci naruszenia tego przepisu (w przypadku zgody od urzędnika zawsze uzyskaj odpowiedni dokument),
  • udaj się pod siedziby i domy posłów Lewicy i poproś o powieszenie przygotowanej flagi lub uzyskaj na to zgodę,
  • napisz do Urzędu Miasta Warszawa (tam przebywa Pan Rafał Trzaskowski – prezydent miasta Warszawy) z prośbą o wywieszenie przygotowanej flagi solidarnościowej na określoną ilość dni (nie przekraczaj 3 dni – flagi państwowe nie wiszą dłużej na wieszakach z okazji różnych wydarzeń),
  • możesz chodzić po mieście z flagą tęczową, nawet codziennie i przy każdym wyjściu, nie zabrania tego żadne prawo o ile nie zrobisz krzywdy komuś kijem od tej flagi.

Przed jakimikolwiek czynnościami związanymi z flagą narodową, zapoznaj się z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Jeżeli chcesz być aktywistą a nie szkodnikiem, po pierwsze nie obrażaj społeczności polskiej niszcząc lub usuwając flagi narodowe, a po drugie nie popełniaj przestępstw i wykroczeń z użyciem tęczowej flagi.

Myśl przewodnia

Jako dość specyficzna subkultura istniejemy w ramach, a nie poza polskim społeczeństwem – synergia zamiast antagonizmu. Kiedy dokonuje się tego typu mało inteligentnych prowokacji, służą one partyjniakom, których wzorce polityczne biorą się ze smutnych kart historii XX wieku niektórych naszych sąsiadów.

Z przyczyn pozaprawnych taki nurt polityczny znajduje szerokie poparcie w niektórych urzędach, które uwikłane są w aktualną dramę wokół środowisk nieheteronormatywnych.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół