Menu

Psychiatrzy pomocni w diagnostyce transpłciowości

Lista ta zawiera poleca­nych psychiatrów przy wyklucza­niu prze­ciw­wskazań do lecze­nia trans­płcio­wości. Nie każdy #psychiatra spoza listy ogarnia temat trans­płcio­wości.

Dr Bartosz Grab­ski

Lekarz psychiatra, seksuo­log, psycho­terapeuta przyj­mujący w Krakowie. Posiada między­naro­dowy tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine). Kierownik Pracowni Seksuo­logii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekar­skiego Uniwersytetu Jagielloń­skiego. Dia­gnozuje zarówno trans­seksua­lizm jak też nie­binar­ność płciową.

Miejsce przy­jęć prywatnych w Krakowie odpłatnie
Centrum Dobrej Terapii
Adresy przy­chodni:

  • ul. Miłkow­skiego 7/U1; 30–349 Kraków
  • ul. Miłkow­skiego 9/U3; 30–349 Kraków

Tele­fon: 12‑264‑17‑41, 12‑359‑51‑96, 668‑230‑869
Obowiązko­wość umówie­nia wizyty: tak, tele­fonicznie
Dni przy­jęć (po wcześniejszej rezerwa­cji tele­fonicznej):

  • wtorki: od 1400 do 2000,
  • środy: od 1500 do 2100.

Dni umawia­nia wizyt:

  • od poniedziałku do piątku: od 800 do 2100,
  • soboty: od 800 do 1900.

Kolejka oczekiwa­nia na dzień 2019‑08‑28: 2.5 miesiąca.
Przy­stan­ek doce­lowy: Grota­‑Roweckiego
Komunika­cja miej­ska z Dworca Głównego na dzień 2019‑08‑25:

  • 17 z Dworca Głównego Tunel, wysiąść na Grota­‑Roweckiego (tramwaj czasowo zdjęty);
  • z przy­stanku Dworzec Główny Tunel udać się tramwajem 19 w kierunku pętli tramwa­jowej «Dworzec Towa­rowy» i wysiąść na ostatnim przy­stanku (Dworzec Towa­rowy); następnie przejść na inny przy­stan­ek i wsiąść w tramwaj 18 jadący w kierunku Czer­wone Maki P+R. Wysiąść na przy­stanku Grota­‑Roweckiego.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół