Menu

Komplikacje spraw w związku z epidemią

Dotarły do nas sygnały, że sądy wysyłają zapytania a właściwie zobowiązania do podpisania przez powodów i pozwanych w sprawie o korektę płci. Jedno z zobowiązań dotyczyło podania numeru telefonu (a właściwie dwóch różnych) oraz stwierdzenia czy posiada się łącze odpowiednie do odbycia rozprawy zdalnie.

Co do zasady rozprawy odbywają się w sądzie miejsca zamieszkania jednego z pozwanych (czyli tam gdzie złożyliśmy pozew), a w przypadku gdy dojazd przekraczałby 50 km, sprawa może odbyć się w drodze «pomocy prawnej». Owa pomoc prawna polega na uruchomieniu telekonferencji w sądzie pobliskim i transmisji obrazu i wypowiedzi do sądu docelowego. Co ważne, aby sprawa odbyła się w drodze pomocy prawnej, należy o to wnieść we wniosku lub w pozwie i uzasadnić, ponieważ jedynie fakt długiej podróży, choroby lub kalectwa może uzasadniać skorzystanie z tego prawa. Na fakt choroby i kalectwa należy przedstawić dowody. W przypadku obłożnej choroby możliwe ponadto jest przesłuchanie świadka, powoda lub pozwanego w domu lub w szpitalu.

Niestety ostatnio znaleźliśmy w sieci zapytanie jednej z osób, która dostała nietypowe zapytanie, które przedstawiamy poniżej, wraz z przykładowymi odpowiedziami prowadzącymi do uniknięcia problemu odpowiedzialności za firmy trzecie (zoom, skype, inne) oraz własnego dostawcy internetowego, który w umowach gwarantuje łącze o przepustowości «do 2 MB/s» nie zaś łącze o przepustowości «minimum 2MB/s». Na to należy zwrócić szczególną uwagę, bowiem, gdy nas rozłączy, sprawa potoczy się dalej bez nas, tak jakbyśmy po prostu wyszli z budynku sądu bez uzasadnienia w czasie trwającej rozprawy.

Sąd do powódki i rodziców

Ustalić stronami o podanie informacji czy strony wnoszą o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji, jeżeli tak to czy pełnomocnicy, strony będą mieli możliwość połączenia w trybie [wideokonferencja‑]i, wskazując że dla lepszej jakości połączenia wskazane byłoby aby pełnomocnik ze swoim mandantem byli w jednym pomieszczeniu, na jednym połączeniu. Jeżeli strony, pełnomocnicy i potencjalni świadkowie wyrażają zgodę i mają możliwości techniczne do połączenia w trybie wideokonferencji, do podania ich adresów mailowych i numerów telefonów, wskazania czy posiadają płynny dostęp do internetu, oraz sprzęt techniczny z kamerą internetową, mikrofonem i głośnikiem. Poinformować, że jeżeli połączenie będzie przeprowadzane na smartfonie to koniecznym jest podanie drugiego numeru telefonu celem skontaktowania się telefonicznego przed połączeniem. Niemożliwym jest przeprowadzenie wideokonferencji na jednym smartfonie, na którym byłaby i wideokonferencji i połączenie telefoniczne

Z naszej strony proponujemy odpowiedzieć pismem procesowym odpowiadającym na zapytania sądu w jednej z poniższych wersji.

 1. W przypadku gdy posiadasz 2 numery telefonu oraz smartfona:
  Powódka do Sądu

  Jako powódka nie wnoszę i nie wnosiłam o przeprowadzenie sprawy w trybie wideokonferencji. Nie jest dla mnie problemem dojechać do sądu Okręgowego w Radomiu i zeznawać na miejscu. Nie wyznaczyłam żadnego pełnomocnika w mojej sprawie toteż nie jest możliwe podłączenie ich do wideokonferencji. Co więcej posiadam łącze internetowe, którego parametry minimalne nie pozwalają na podłączenie mnie w trybie konferencji z zapewnieniem, że nie zostanę rozłączona podczas wideokonferencji, bowiem operator nie gwarantuje mi dostępności łącza w wymiarze czasu 100% w skali roku, jak również nie gwarantuje minimalnego transferu a jedynie maksymalny, który ma wartość deklaracyjną, nie zaś gwarantowaną. Niewykluczone także jest, że na komputerze / smartfonie* posiadam wirusy, które mogą doprowadzić do kradzieży mojej tożsamości w momencie okazania do kamery danych z dowodu osobistego lub karty płatniczej. Nie jestem gotowa ponieść tego ryzyka oraz nie posiadam odpowiedniej wiedzy technicznej, aby zapewnić, że mój system operacyjny jest w 100% wolny od szkodliwego oprogramowania.

  Jak już wspomniałam, nie posiadam płynnego dostępu do internetu. Zdarzają się zerwania połączenia oraz chwile, gdy nie mogę oglądać filmów online. Nie jestem w stanie zagwarantować, że podczas rozprawy transmisja się nie zawiesi lub nie przerwie.

  *) Zależnie co posiadasz, usuń odpowiedni wyraz.

 2. W przypadku, gdy smartfona nie posiadasz:
  Powódka do Sądu

  Nie posiadam w moim komputerze mikrofonu, ani kamery internetowej, co uniemożliwia przeprowadzenie wideokonferencji. Nie posiadam smartfona. Nie ustanawiałam żadnego pełnomocnika w moje miejsce, toteż nie rozumiem pytania, jednak nie mogę przychylić się do wspomnianego zarządzenia z powodu, że ja sama nie mogę odbyć wideokonferencji.

 3. W przypadku, gdy smartfona posiadasz, ale nie posiadasz drugiego numeru (nie polegaj na numerze osoby trzeciej, to nie twój numer telefonu!):
  Powódka do Sądu

  Posiadam jedynie jednego smartfona. Operator telekomunikacyjny nie gwarantuje mi minimalnego transferu. Podczas jego używania wielokrotnie transmisja ulegała przerwaniu lub zawieszeniu w losowych momentach, toteż nie mogę odpowiadać za ewentualne przerwanie lub zawieszenie wideokonferencji. Nie zgłaszałam pełnomocnika do mojej sprawy, toteż nie rozumiem pytania. Nie posiadam drugiego numeru telefonu, który umożliwiłby rozmowę podczas uruchamiania wideokonferencji.

Udzielając jednej z powyższych odpowiedzi zdejmujesz z siebie ryzyka:

 • że sąd się nie dodzwoni do Ciebie lub też Ty nie dodzwonisz się do sądu (drugi przypadek nie należy do rzadkości);
 • że telekonferencja zostanie przerwana w którymkolwiek miejscu;
 • że dane z dowodu osobistego pokazywane do kamery zostaną wykradzione przez złośliwe oprogramowanie (warto tutaj też przeczytać politykę prywatności Google i Androida, jeżeli masz smartfona z Androidem);
 • że zarzucą Ci niestawienie się na rozprawie, obecnie wiele rzeczy odbywa się w oparciu o rozporządzenia, gdzie wymagane jest wpisanie przepisu do ustawy, aby był ważny; jeżeli więc kiedyś okaże się, że sprawę tą będzie chciał ktoś podważyć z powodów proceduralnych, jeżeli pojawisz się w sądzie, stanie się to praktycznie niemożliwe.

Aby nie dopuścić do dalszego przedłużania twojej sprawy zadawaniem przez sąd kolejnych pytań, warto na koniec dopisać:

Powódka do Sądu

Nie wnosiłam i nie wnoszę o nic więcej poza tym co zawarłam w pozwie, proszę o niezwłoczne wyznaczenie terminu posiedzenia w mojej sprawie.

Odpowiedzi udzielasz oczywiście w formie gramatycznej, którą preferujesz (i która zazwyczaj jest zgodna z twoją identyfikacją płciową) w formie pisemnej, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Na potwierdzeniu odbioru należy napisać co zawiera list, np. «odpowiedź na pismo w sprawie przeprowadzenia wideokonferencji + wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia».

Na koniec dodamy: nie masz w naszym kraju obowiązku posiadania telefonu ani dostępu do internetu. Co więcej usługi te są płatne i podlegają firmowym regulaminom. W Polsce obowiązek posiadania telefonu mają przychodnie i lekarze (wynika to ze zmian prawa wprowadzonych «ustawą covidową»).

Przeciętny obywatel nie będący lekarzem nie musi posiadać numeru telefonu, toteż nie należy go podawać, aby zapewnić sobie, że każda korespondencja trafi na nasz adres zamieszkania lub do skrytki pocztowej (odbiór wymaga własnoręcznego podpisu).

Pamiętaj też o tym, że to co prześlesz do internetu, może tam zostać już na wieczność. Możesz żałować w przyszłości zeznawania pod swoim nazwiskiem i datą urodzenia, że jesteś osobą transseksualną. To co robisz na Androidzie podlega tzw. profilowaniu. Jeżeli musisz odbyć telekonferencję w takich sprawach rób to:

 • przez połączenie szyfrowane end­‑to­‑end – tylko taki typ szyfrowania gwarantuje nieodszyfrowanie wiadomości po drodze (oprogramowanie: Signal, Wire.com),
 • ze świeżo zainstalowanego Linuxa lub też Linuxa Live (dowolna dystrybucja, polecamy tutaj pochodne Debiana, typu Ubuntu, Xubuntu itp.).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół