Menu

Tag: wais-r

Diagnostyka transseksualizmu

Ilość pytań testowych zmniejszono do 103. Ponieważ MMPI‑2 mierzy także stopień kobiecości i męskości jednostki (skale między innymi: MK, GF, GM) – przydatne w diagnostyce transseksualizmu – testu DKO obecnie się już praktycznie nie przeprowadza.


Innym testem, często przeprowadzanym przez psychologów, jest test mierzący różne rodzaje inteligencji. Najczęściej stosowanym w tej dziedzinie testem jest Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych, znany też pod skrótem: #WAIS­‑R(PL). Badanie to zawiera testy słowne oraz bezsłowne.

W testach słownych określany jest współczynnik inteligencji w 6 skalach: wiadomości, powtarzanie, słownik, arytmetyka, rozumienie i podobieństwa. Skale bezsłowne obejmują: znajdowanie braków w obrazkach, porządkowanie obrazków tak by stworzyły historię, układanie klocków, układanki oraz symbole cyfr (coś w rodzaju szyfru podstawieniowego). Inteligencja (IQ) jest określana jako wynik w skali słownej, bezsłownej i pełnej.

Test ten nie określa w żaden sposób płci osoby badanej. Ma za zadanie wykryć zaburzenia rozwoju intelektualnego. Na tym etapie mogą też ujawnić się uszkodzenia organiczne mózgu.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół