Menu

Tag: opinia-psychologiczna

Diagnostyka transseksualizmu

#Opinia psychologiczna jest końcowym etapem diagnostyki. Na ostatniej wizycie nie odbywają się testy, może odbyć się jeszcze końcowa rozmowa psychologiczna oraz obserwacja. Na wizycie tej wręczana jest opinia i ta wizyta zazwyczaj jest najdroższą wizytą w czasie diagnostyki psychologicznej. Opinia powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby badanej (zgodne z dowodem osobistym),
  • datę urodzenia lub PESEL osoby badanej,
  • dlaczego badana osoba przyszła na pierwszą wizytę,
  • jaki środki diagnostyczne wykorzystano,
  • dane z wywiadu i analizy życiorysu emocjonalnego (uwaga: psycholog nie ma obowiązku przepisywać słowo w słowo – może streścić podane informacje lub wyrazić innymi słowami),
  • podstawowe wyniki z testów – jaką płeć psychologiczną wskazują poszczególne testy, czy wykryto problemy natury neurologicznej, czy nastąpiła manipulacja odpowiedziami (np. może być podany wskaźnik Goucha),
  • opis osobowości i cech osoby badanej, oraz jak przejawia się płciowość,
  • czy wykryto inne zaburzenia psychiczne – zaburzenia lękowe, depresję itp. (uwaga: nie wszystkie z nich dyskwalifikują z korekty płci, ale część może wymagać psychoterapii lub leczenia lekami psychiatrycznymi – częste w przypadku lęków),
  • stwierdzenie, że proces korekty płci stanowi jedyne możliwe leczenie pozwalające na normalne życie.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół