Menu

Tag: narkoza

Operacje oraz lista chirurgów

Zwane też historycznie #narkozą. Polega na podaniu anestetyków najczęściej drogą wziewną i/lub dokrewną. Podanie powoduje zanik świadomości, czucia, zwiotczenie mięśni oraz zanik odruchów obronnych. Bardzo ważne jest więc pozostanie w dniu operacji całkowicie na czczo i nieprzyjmowanie nawet płynów. Dozwolone jest tylko do 2 godzin przed znieczuleniem – przyjąć leki i popić je mała ilością czystej wody.

Najczęściej stosowanym sposobem znieczulenia ogólnego jest znieczulenie metodą wziewną i dożylną jednocześnie, co pozwala zmniejszyć dawki podawanych anestetyków.

W pierwszej fazie nakładana jest maska bez rurki intubacyjnej i przez 2–3 minut podawany jest czysty tlen, celem wytworzenia rezerwy tlenu potrzebnej na zaintubowanie pacjenta. Następnie podawany jest wziewnie sewofluran lub dożylnie propofol (lub inne zamienne anestetyki). Podaje się też lek przeciwbólowy z grupy opioidów (najczęściej fentanyl). Następnie jeżeli ręczna wentylacja pacjenta przez maskę jest skuteczna, podawany jest lek zwiotczający, który umożliwia zaintubowanie. Po zaintubowaniu (maska z rurką), podłącza się pacjenta do respiratora, który utrzymuje funkcje oddechowe. Kontrolowane jest też ciśnienie krwi, wysycenie krwi tlenem i puls. Leki podtrzymujące stan narkozy są podawane w sposób ciągły. Intubacja przebiega więc już w stanie braku świadomości pacjenta.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół