Menu

Tag: legitymacja-studencka

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeżeli jesteś przed zmianą danych osobowych – nie wolno Ci w oficjalnym dokumencie urzędowym (czyli z orzełkiem) posługiwać się imieniem niezgodnym z dowodem osobistym. Osiągając pełnoletność, możesz co najwyżej zmienić imię na neutralne płciowo (np. Alex, Sasha, spis imion unisex) i poprosić o wpisanie do dokumentu końcówek czasu gramatycznego odpowiednich do twojej tożsamości płciowej. To Ci wolno i wolno to też pracownikom uczelni.

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym (typu #legitymacja studencka, dowód osobisty, świadectwo) w zakresie imienia lub nazwiska ma swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Karnym. Karalne jest też używanie takiego dokumentu jako autentyczny w wyniku wyzyskania błędu osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu (że błąd popełniono jest niezaprzeczalne!).

Studencie (lub studentko) – jeżeli nie masz postanowienia o zmianie imienia w USC (bo czekasz na sąd), nie proś osób w dziekanacie o wydanie Ci legitymacji na imię, które chcesz. Mogą się nim do Ciebie zwracać, ale nie mogą czynić tego w urzędowych systemach i dokumentach (legitymacja, eksport ocen z USOS do systemu ogólnopolskiego, nie dotyczy innych części USOS).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół