Menu

Tag: feminizacja-glosu

Leczenie osób transseksualnych

Podczas zespolenia tarczowo­‑gnykowego chirurg wycina fragment górnej części chrząstki tarczowatej (ang.: «thyroid cartilage») i zespala ją z kością hioidową. Jednocześnie podczas tej operacji opcjonalnie mogą zostać skrócone fałdy głosowe. Zespolenie powoduje skrócenie traktu wokalnego i uzyskanie barwy głosu bardziej kobiecej.

Wady wszystkich operacji feminizacji głosu:

  • wiele tygodni lub nawet miesięcy nie można mówić lub należy ograniczyć mówienie w różnym stopniu (niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia krtani lub fałdów głosowych),
  • wysokie ryzyko utraty głosu – zależnie od techniki – nawet do 10%, mimo szczerych chęci chirurga,
  • wysokie ryzyko zaburzeń fonacji,
  • przy niepowodzeniu operacji uzyskany głos może być nawet gorszy niż wyjściowy,
  • niemożność krzyczenia,
  • konieczność używania przy intubacji maski dla dzieci (brak zgłoszenia przez znajomych tego faktu, może zniweczyć efekty i doprowadzić do bezgłosu lub powrotu męskiego brzmienia, lub też trwałego uszkodzenia krtani),
  • ryzyko śmierci w trakcie operacji,
  • przypadki śmierci nawet wiele lat po operacji z powodu rozluzowania się jakiegoś elementu lub w wyniku opuchlizny czy powstania ziarniny (śmierć przez uduszenie).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół