Menu

Tag: dobra-osobiste

Przebieg korekty płci w Polsce

VI ACa 1460/14, Sąd Apelacyjny w Warszawie

(...) Powódka A. G. w pozwie skierowanym przeciwko T. T. (1) domagała się ochrony swoich dóbr osobistych w postaci godności osobistej, czci, życia intymnego, dobrego imienia, tożsamości płciowej poprzez zakazanie pozwanemu używania wobec powódki słów określających ją rodzajem męskim oraz komentowania publicznie aspektów jej życia intymnego. Ponadto powódka domagała się zasądzenia od pozwanego na rzecz fundacji (...) z siedzibą w W. kwoty 30.000 zł. Jako źródło naruszenia jej dóbr osobistych powódka wskazała publiczne wypowiedzi pozwanego zamieszczone na stronie (...), na portalu internetowym o nazwie (...), na blogu pozwanego (...), na profilu facebookowym pozwanego.

Pozwany nie uznał powództwa i wnosił o jego oddalenie.

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo w części dotyczącej żądania ochrony niemajątkowej w ten sposób, że zakazał pozwanemu T. T. (1) naruszania dóbr osobistych powódki to jest jej czci, życia intymnego, tożsamości płciowej poprzez zakazanie używania wobec powódki słów określających ją rodzajem męskim oraz komentowania publicznie aspektów jej życia intymnego. Sąd okręgowy oddalił natomiast roszczenie powódki w zakresie żądanej ochrony majątkowej powódki.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół