Menu

Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy #regulamin określa zasady użytkowania strony oraz ustala politykę prywatności strony. Niniejsza strona ma za zadanie upowszechnić wiedzę na temat transseksualności, transgenderyzmu, transwestytyzmu, interseksualizmu oraz zjawiska niebinarności płciowej – zbiorczo nazywane «zjawiskiem trans» lub «transpłciowością» na potrzeby niniejszej strony – jak również wiedzę dotyczącą problemów wiążących się z transpłciowością.

Zawarte w ramach strony forum (które wkrótce zostanie udostępnione) służy:

 • wymianie doświadczeń osób transpłciowych oraz osób im bliskich,
 • komunikowaniu się (zawarty system prywatnych wiadomości),
 • podtrzymywaniu więzi społecznych.

Definicje wstępne

Użytkownik – każda osoba pobierająca treść strony internetowej.

Serwer – komputer w sieci Internet, na którym znajduje się niniejsza strona internetowa.

RODO, GDPR – rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Pełna nazwa rozporządzenia: «Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE». Tutaj pobierzesz treść RODO i dowiesz się więcej.

Przeglądarka – program komputerowy umieszczony na urządzeniu przenośnym lub stacjonarnym Użytkownika, służący do pobrania treści strony internetowej i jej wyświetlenia.

Ciastko – mały plik tekstowy (łącznie do 4 kB) przechowywany w urządzeniu końcowym Użytkownika, do którego ma dostęp Przeglądarka. Plik ten zawiera informację o nazwie witryny z której pochodzi, czasie przechowywania oraz informacje potrzebne do poprawnego działania niektórych funkcji strony, takich jak na przykład umożliwienie zalogowania się lub zabezpieczenie przed niektórymi atakami hakerskimi. W przypadku, gdy włączona jest obsługa Ciastek w Przeglądarce, pliki te są transferowane przy każdym odświeżeniu witryny, której dotyczą. Ciastka dotyczące tej witryny nie są przesyłane podmiotom trzecim o ile polityka prywatności Przeglądarki lub systemu operacyjnego Użytkownika nie mówi inaczej (na co autorka witryny nie ma wpływu).

Przetwarzanie danych osobowych (RODO / GDPR)

Ponieważ strona ma charakter działalności osobistej, prowadzona jest przez osobę prywatną, nie ma charakteru handlowego ani zarobkowego, odstąpiono od ustanowienia Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO.

Strona zbiera następujące dane od Użytkownika:

 1. adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwerem, na którym umieszczona jest strona; adres jest używany do celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikiem – wysłania mu zawartości strony – oraz na potrzeby dokumentowania możliwych naruszeń prawa (tzw. logi systemowe);
 2. dane dotyczące ruchu na stronie – dane te są zbierane jedynie z użyciem rozwiązań prywatnych, bez użycia rozwiązań firm trzecich;
 3. dane, które Przeglądarka Użytkownika wysyła Serwerowi – jej nazwa, wersja, oznaczenie systemu operacyjnego, preferowany język, obsługiwane formaty danych, rozmiar ekranu, strefa czasowa; dane te zapisywane są w logach systemowych oraz używane do poprawnej prezentacji na stronie treści (np. dopasowanie układu strony do ekranu urządzenia, tzw. RWD), wysyłania treści w poprawnym formacie, prezentowania poprawnie dat i czasu napisania artykułu lub wypowiedzi Użytkownika;
 4. gdy użytkownik jest zalogowany lub się rejestruje na forum:
  • nick (nazwę użytkownika),
  • avatar (wizerunek graficzny użytkownika),
  • informacje o płci (celem poprawnego zwracania się do użytkownika przez innych użytkowników oraz uzyskania dopasowanych odpowiedzi innych użytkowników),
  • czas zalogowania, wylogowania, wysłania prywatnej wiadomości, napisania publicznej wypowiedzi na forum;
 5. gdy użytkownik pisze na forum, udostępnia dobrowolnie inne informacje, które zawarte są w napisanych przez użytkownika prywatnych wiadomościach lub wypowiedziach publicznych (postach).

Serwis stosuje Ciastka w celu prawidłowego działania strony – są to pliki czysto funkcjonalne, usuwane z urządzenia w chwili zamknięcia ostatniego okna Przeglądarki; nie są stosowane Ciastka o charakterze marketingowym; poszczególne Ciastka mają następujące zastosowanie:

 • 18C – służy do utrzymania sesji między użytkownikiem, a Serwerem po zalogowaniu się; jego odrzucenie spowoduje brak możliwości zalogowania się na stronie i forum; Ciastko to jest przechowywane do czasu wylogowania się lub zakończenia sesji Przeglądarki (zamknięcia ostatniego okna Przeglądarki);
 • XSRF – służy zabezpieczeniu systemu przed możliwością przechwycenia sesji poprzez wysłanie złośliwego linka; zablokowanie tego Ciastka spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł pisać postów, ich poprawiać, ani usuwać, ani wykonać innej akcji wymagającej wykonania żądania POST, która skutkuje zmianą danych po stronie Serwera; Ciastko przechowywane jest do czasu zakończenia sesji Przeglądarki;
 • 18F – zawiera informacje o udzielonych zgodach dodatkowych, m.in. wyrażeniu przez użytkownika wyświetlania treści dla dorosłych; zablokowanie tego Ciastka spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł się zapoznać z treściami zabezpieczonymi dodatkowymi komunikatami lub będzie musiał tą zgodę udzielać każdorazowo w trakcie jednej sesji Przeglądarki; Ciastko kasowane jest przy zamknięciu Przeglądarki;
 • 18E – zawiera nazwę wybranej kompozycji graficznej użytkownika, w tym wyboru trybu wysokiego kontrastu i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych; jego zablokowanie uniemożliwi korzystanie z tych dodatkowych ułatwień; Ciastko zapisywane jest na okres 3 lat od chwili zmiany kompozycji, celem ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom, które nie chcą mieć prezentowanej nazwy serwisu oraz jego logo (taką opcję zawierają niektóre kompozycje) przy każdym kolejnym odwiedzeniu strony.

Ciastka można skasować w ustawieniach Przeglądarki, po zamknięciu wszystkich kart, w których wyświetlona jest strona lub za pomocą opcji «Ciastka» w menu głównym strony po zamknięciu pozostałych kart wyświetlających stronę. Aby nie nastąpiło ponowne wygenerowanie Ciastka XSRF, po ich skasowaniu należy zamknąć kartę, w której odbyło się kasowanie.

W ustawieniach przeglądarki można dokonać blokady pojedynczych Ciastek lub wszystkich Ciastek (zależnie od typu Przeglądarki) z niniejszej witryny. Dostęp do ustawień Przeglądarki możliwy jest zazwyczaj z poziomu menu przeglądarki pod pozycją «Opcje» lub «Ustawienia».

Logi systemowe są przechowywane przez czas wyznaczony ustawami krajowymi. Logi są dostępne jedynie dla właścicielki strony lub do celów dowodowych przed organami ścigania na ich pisemne żądanie.

W przypadku zauważenia naruszenia prawa (np. podanie cudzych danych osobowych na stronie), należy wysłać zawiadomienie drogą poczty elektronicznej (e­‑mail) na poniżej podany adres (pomiń znaki znajdujące się w tle):

Kontakt

Regulamin strony

 1. Autorka strony stara się by treści były aktualne. Pod każdą treścią znajduje się data jej publikacji oraz w przypadku modyfikacji innych niż poprawki stylistyczne (literówki, błędy stylistyczne) – data aktualizacji. Jednak autorka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody wyrządzone faktem zapoznania się z nimi, jak również za błędną ich interpretację. Użytkownik korzystając ze strony zgadza się, że korzysta z nich na wyłączną własną odpowiedzialność.
 2. Obrazy zawarte na stronie głównej, jak też kompozycja graficzna, stanowią własność intelektualną właścicielki serwisu, chyba, że w metadanych pliku zawarto inne postanowienia. Zabrania się ich kopiowania, gdy zapisy licencyjne zawarte w metadanych nie stanowią inaczej.
 3. Zabrania się publicznego kopiowania treści ze strony, jeżeli została ona zabezpieczona dodatkowym komunikatem, uniemożliwiającym wyświetlenie treści do czasu kliknięcia przycisku «Rozumiem». Dozwolone jest linkowanie do tych treści (umożliwiające poprawne wyświetlenie komunikatu zabezpieczającego) lecz zabronione jest ich cytowanie. Zakaz kopiowania dotyczy zarówno kopiowania na cudze strony, jak również na zawarte na stronie forum.
 4. Powyższy zakaz dotyczy też treści oznaczonych symbolem wykrzyknika w trójkącie (przeglądarki graficzne) lub tekstem «Uwaga!!!» umieszczony tuż za tytułem artykułu (przeglądarki tekstowe). Kliknięcie tego znaku spowoduje wyświetlenie treści udzielonej wcześniej zgody. Treści wymagające dodatkowych zgód mogą pozostać nieczytelne w przeglądarkach tekstowych.
 5. W przypadku zacytowania artykułu opisanego w punkcie 3 lub 4 (artykuł z wykrzyknikiem lub wymaganą zgodą do zatwierdzenia) – w części lub w całości – osoba, która to zrobiła w pełni odpowiada za szkody wyrządzone innej osobie tą czynnością i w pełni zwalnia z odpowiedzialności prawnej autorkę serwisu.

  Treści te nie bez powodu są zabezpieczone dodatkowym komunikatem. Mogą być przeznaczone tylko dla osób dorosłych lub też komunikat zawiera niezbędne pouczenia przed zapoznaniem się z treścią zabezpieczonego artykułu.

 6. Pozostałe treści wolno cytować i kopiować na zasadach wolnej licencji CC­‑BY‑SA 4.0. Jako autora (contributors) należy podać: «Hotaru, wolne­‑forum­‑transowe.pl». Przy poprawnym kopiowaniu, zgodnym z licencją i opisem w niniejszym punkcie – użycie takiej treści jest w pełni bezpłatne. W przypadku niewypełnienia części wymogów z punktu 6, w pierwszej kolejności autorka serwisu zwróci się drogą poczty elektronicznej – gdy to możliwe – do administratora serwisu, gdzie nie dokonano niezbędnych formalności celem doprowadzenia cytatu do stanu zgodnego z prawem.
 7. Strona używa technologii TLS (szyfrowane połączenia) dla zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności użytkownika. W celu bezpośredniego wejścia na wersję szyfrowaną strony, należy wpisać «https://» przed wpisaniem nazwy domeny w Przeglądarce.
 8. Na stronie można używać VPN, przeglądarki Tor Browser oraz proxy I2P celem zwiększenia stopnia swojej prywatności.
 9. W przypadku niedostępności strony w przeglądarce Tor Browser pod standardowym adresem, należy użyć adresu tor.wolne­‑forum­‑transowe.pl (w przypadku otrzymanego od kogoś linka, należy dopisać «tor.» z przodu adresu łącząc się przez przeglądarkę Tor Browser). Zabieg taki skieruje ruch przez Cloudflare, a więc po trasie: Komputer użytkownika → 3 węzły Tora → Cloudflare → Serwer. Ruch z pośrednictwem Cloudflare wiąże się z poniższymi niedogodnościami.
  • Cloudflare rozszyfrowuje żądanie przed skierowaniem go do Serwera, toteż może poznać hasło do logowania (jednak polityka prywatności Cloudflare nie stwierdza, że firma ta zbiera wpisane hasła). Jednak Cloudflare podlega pod regulację USA o nazwie «FISA 702», toteż odradzamy używanie adresu tor.wolne­‑forum­‑transowe.pl wraz z innymi przeglądarkami oraz do logowania się.
  • Użytkownik nie powinien podawać żadnych danych osobowych (Tor ukrywa IP), aby dane użytkownika nie były przekazane do krajów o niższym standardzie ochrony danych niż w Unii Europejskiej (USA i regulacja «FISA 702»).
 10. Ruch pod adresami www.wolne­‑forum­‑transowe.pl oraz wolne­‑forum­‑transowe.pl nie jest kierowany przez Cloudflare, ani inne firmy mające siedzibę w USA o ile nie korzystasz z usług lub przeglądarek, które łączą się z firmami zlokalizowanymi w USA (np. przeglądarka Google Chrome, nieodpowiednio skonfigurowany Tor Browser z węzłem znajdującym się na terenie USA).
 11. Wspierane Przeglądarki i minimalne ich wersje: Firefox 60, Chrome 60, Chromium 60, Internet Explorer 11, Edge 14, Safari 10, Tor Browser 8.5.3. Innej lub starszej Przeglądarki używasz na własne ryzyko, że strona lub jej treść zostanie niepoprawnie wyświetlona.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół