Menu

Tag: transwestytyzm

Czym jest transpłciowość?

Osoby transseksualne (transseksualiści) – chcą posiadać ciało płci przeciwnej w stosunku do zapisanej początkowo w akcie urodzenia i jednocześnie ich ciało w chwili kiedy zaczynają korektę nie odbiega zazwyczaj od ciała człowieka danej płci, którą zapisano przy porodzie w aktach stanu cywilnego. Zazwyczaj, bowiem, możliwe jest zdiagnozowanie jednocześnie interseksualizmu (z prawidłowym kariotypem) oraz transseksualizmu. Identyfikacja płciowa i ekspresja płciowa osób transsekesualnych jest zazwyczaj zgodna z tym czego oczekują od swojego ciała. Osoba transseksualna może być tylko kobietą lub mężczyzną. Zgodnie z terminologią medyczną, osoba transseksualna nie może być osobą niebinarną płciowo – wymagana jest bowiem identyfikacja płciowa z płcią przeciwną do płci genitalnej, na podstawie której sporządza się akt urodzenia.

Osoby transwestytyczne (transwestyci), są to osoby potrzebujące czasowo przynależności do płci odmiennej, czyli mające potrzebę wyrażenia czasowo odmiennej ekspresji płciowej lub poczucia się traktowanymi jako osoby płci przeciwnej. #Transwestytyzm podwójnej roli występuje głównie wśród mężczyzn, którzy czasowo potrzebują pełnić rolę kobiety. Przypadki odwrotne są skrajnie rzadkie.

Osoby transgenderowe (#transgenderyści), to osoby potrzebujące ingerencji w zakresie cielesnym w cechy płciowe lub potrzebujące stale funkcjonować jako przedstawiciel danej płci (w tym trzeciej / innej – bliżej nieokreślonej). Osobami transgenderowymi mogą więc być kobiety chcące pozostawić męskie genitalia i mieć kobiece ciało (o ile nie wynika to z ich stanu zdrowia lub możliwości finansowych – ważna jest tu chęć, a nie brak możliwości lub strach przed komplikacjami), jak również osoby chcące mieć ciało androgyniczne (pośrednie płciowo) lub też osoby trwale nie identyfikujące się z żadną płcią. Osoby te należy w aspekcie społeczno­‑kulturowym traktować jako kobiety, mężczyzn lub osoby niebinarne wedle ich własnego stałego uznania kim są (kobietą, mężczyzną, osobą niebinarną). W nazewnictwie pozostaje dużo sprzeczności, z powodu, że angielskie określenie «transgendery» zastąpiło «transsexual» ze względu na potrzebę oddzielenia zjawiska od homoseksualizmu i biseksualizmu (mniejszość płciowa a mniejszość seksualna) oraz słowo «transsexual» zaczęło być negatywnie odbierane w USA. Wśród osób niebinarnych można spotkać określenia doprecyzowujące ich identyfikację płciową, takie jak agender, bigender, intergender, demiboy, demigirl. W literaturze angielskiej (w tym medycznej) można spotkać określenie «gender nonconforming person».

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeżeli w większości odpowiadasz na powyższą listę pytań «tak», ale na część pytań (na przykład 1 lub 2) odpowiadasz «nie» (za wyjątkiem pytania o przeżycia traumatyczne), prawdopodobnie nie jesteś osobą transseksualną. Jednak oprócz transseksualizmu istnieje jeszcze #transwestytyzm podwójnej roli (tego się nie leczy!) oraz inne zaburzenia identyfikacji płciowej (F64.8), zwane potocznie #transgenderyzmem. Osoby cierpiące na inne zaburzenia identyfikacji płciowej, niemające aberracji chromosomalnych określa się osobami transgenderowymi. Zapoznaj się w takiej sytuacji z terminami niebinarności płciowej oraz transgenderyzmu (ang.: gender nonconforming person, gender non­‑binary person) oraz udaj się także na diagnostykę psychologiczną oraz psychiatryczną celem określenia co Tobie dolega oraz możliwego leczenia tego stanu (bardzo możliwe, że seksuolog po diagnostyce przepisze hormonoterapię). Listy specjalistów, jeżeli jest to znane autorce, zawierają informację, że dany lekarz lub psycholog pomaga też osobom niebinarnym płciowo. Identyfikacja płciowa osób transgenderowych może być od w pełni męskiej do w pełni żeńskiej (w tym w różnym stopniu nieokreślonej), jednak wyobrażenia co do własnego ciała mogą być częściowo «sprzeczne» z identyfikacją płciową – przykładem może być tutaj dość częste zjawisko kobiet z męskimi narządami płciowymi w Tajlandii (współwystępowanie zadowolenia z męskich narządów płciowych wraz z w pełni żeńską identyfikacją płciową i w pełni kobiecymi potrzebami odnośnie reszty ciała). Terminy «niebinarność płciowa» oraz «transgenderyzm» nie są jednak oficjalnymi określeniami medycznymi. Oficjalnym określeniem medycznym tego stanu jest «inne zaburzenia identyfikacji płciowej (F64.8)».

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół