Menu

Tag: dress-code

Przebieg korekty płci w Polsce

  • Ma obowiązek na twój wniosek używać formy gramatycznej męskiej lub żeńskiej – wg woli wyrażonej mu pisemnie (np. wysłanej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i napisaniem na żółtej kartce, co zawiera pismo).
  • Ma obowiązek uszanować twój ubiór, o ile pasuje do firmowego #dress­‑code'u, nie ma jednak obowiązku szanować ubioru niezgodnego z dress­‑code'm. Możesz samodzielnie wybrać, czy zastosujesz się do dress­‑code'u męskiego czy żeńskiego. W razie problemów możesz powołać się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygnatura akt VI ACa 1460/14.
  • Nie ma obowiązku wołać Cię imieniem innym niż tym, zapisanym z dowodzie osobistym. Zgodnie z zapisami Kodeksu #Pracy, ma prawo imienia używać. Sformułowania więc mogą więc wyglądać tak: «Janie, czy napisałaś odpowiedź dla spółki Arechibosa Ltd.?».
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół